XVI Opolski Festiwal Nauki

Dnia 14 maja 2018 r. uczniowie klas IV i VII wraz z opiekunkami – Kariną Sobotą i Katarzyną Patoła-Żyłą wybrali się do Opola, żeby przez moment poczuć się studentami chemii i fizyki Uniwersytetu Opolskiego. W ramach Opolskiego Festiwalu Nauki uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych i pokazach naukowych. Mogli m.in. sprawdzić zawartość związków organicznych w różnych produktach spożywczych, zbadać pH roztworów, spojrzeć na świat okiem mikroskopu elektronowego wartego milion złotych czy zaobserwować, co się stanie z balonami włożonymi do ciekłego azotu. Część doświadczeń była poświęcona tworzywom sztucznym. Uczniowie mieli możliwość własnoręcznie wyprodukować piankę poliuretanową i nitkę na rajstopy, a także sprawdzić, jakie związki powstają przy spalaniu plastików w domowych piecach. Wszystkie doświadczenia wykonywali pod dygestorium, żeby nie wdychać szkodliwych gazów powstałych przy spalaniu. Uczniowie klasy szóstej brali udział w pokazach eksperymentów fizycznych i oglądali krótkie pokazy doświadczeń zainspirowanych zjawiskami z życia codziennego.
Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w opolskim ogrodzie zoologicznym, gdzie mogliśmy poznać rzadkie i zagrożone gatunki zwierząt z różnych stron świata. Opolskie zoo jest współczesną Arką Noego, która chroni tysiące gatunków zwierząt przed zalewem ludzkiej chciwości, ignorancji i głupoty. Należy wierzyć, że część z nich zostanie uratowana, bo jeśli nie będziemy w stanie ocalić innych gatunków – z pewnością i siebie doprowadzimy do zagłady.

My ze swojej strony dziękujemy za organizację p. Karinie oraz p.Kasi.

Zdjęcie użytkownika SP Chechło.

Comments are closed.