Wyniki Międzywojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego „EKO Herb Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle”.

Szanowni Państwo !

Przyszedł czas na ogłoszenie wyników w Międzywojewódzkim Konkursie Przyrodniczym „EKO Herb Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle”.
Przypomnijmy, że honorowy patronat nad konkursem objął mgr inż. Jan Spałek – Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec, za co serdecznie mu dziękujemy.
Konkurs został rozpatrzony w trzech kategoriach: klasy I-III, klasy IV-VI oraz klasy VII i gimnazjum.

Komisja konkursowa w składzie:
1) Pani Agnieszka Polowczyk – przedstawiciel Nadleśnictwa Rudziniec,
2) Pani Barbara Pieszko – nauczyciel plastyki w SP Chechło
3) Pani Patrycja Kocur – absolwentka SP Chechło

wyłoniła następujące prace w poszczególnych kategoriach:

I kategoria
I miejsce – ZSP Pławniowice
II miejsce – SP Chechło kl. III
III miejsce – SP Chechło kl. II
Wyróżnienie otrzymuje SP nr 20 z Jaworzna

II kategoria
I miejsce – SP Kleszczów
II miejsce – ZSP Pławniowice
III miejsce – SP Kotulin
Wyróżnienie otrzymuje SP Chechło kl. IV

III kategoria
I miejsce – SP K
otulin
II miejsce – PSP Ujazd
III miejsce – ZSO Gliwice
Wyróżnienie otrzymuje SP Chechło kl.VII.

Prace konkursowe będzie można podziwiać podczas obchodów 50-lecia naszej szkoły, które odbędą się w dniu 16.06.2018 r., gdzie nastąpi uroczyste wręczenie nagród. Przewidywany czas wręczenie nastąpi między 17.00 a 17.30.
Gratulujmy wszystkim uczestnikom konkursu jak również wszystkim opiekunom, którzy wspierali ich podczas wykonywania prac konkursowych. Dziękujemy za udział !!!

Comments are closed.