Informacja nt. próbnego egzaminu ósmoklasisty – 21 do 23.11.2018 r.

Szanowni Rodzice,
w związku z potrzebą analizy osiągnięć uczniów
klasy VIII i wyciągnięciem wniosków przed właściwym egzaminem ósmoklasisty, który odbędzie się w kwietniu 2019 roku, postanowiliśmy przeprowadzić dla nich, ponowny egzamin próbny. Uzyskane w ten sposób wyniki pozwolą nam na podjęcie kolejnych kroków i wyznaczenie właściwych kierunków działania celem poprawy jakości kształcenia.

Proponujemy następujące terminy egzaminów próbnych z poszczególnych przedmiotów:
21.11.2018 r. (środa) j. polski od 8.00 do 10.00
– czas egzaminu 120 minut
22.11.2018 r. (czwartek) matematyka od 8.00 do 9.40
– czas egzaminu 100 minut
23.11.2018 r. (piątek) wybrany j. obcy od 8.00 do 9.30
– czas egzaminu 90 minut


Ucznia obowiązuje podczas w/w dni strój galowy.
Powinien również obowiązkowo posiadać legitymację.
W przypadku jej braku – uczeń nie zostanie dopuszczony
do egzaminu próbnego.
Na egzamin próbny uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem,
a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę i cyrkiel. ‎
Na egzaminie próbnym nie można korzystać z kalkulatora
oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎
Po zakończonym egzaminie uczniowie będą uczestniczyć
w zajęciach zgodnie z planem lekcji.

Z pozdrowieniami
Regina Wieczorek

[Głosów:0    Średnia:0/5]