Kolejne udane przedsięwzięcie za nami !

Wspólna akcja przyrodniczo-patriotyczna z okazji 100-lecia niepodległości Polski 1918-2018!
Akcja została objęta patronatem honorowym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec p. Waldemara Pańczyka, za co serdecznie mu dziękujemy.

Przed przystąpieniem do nasadzeń, uczniowie klasy V zaprezentowali niebywałe propozycje strojów dla pracowników naszej szkoły. Było na co popatrzeć;-) Na zakończenie części artystycznej, przy akompaniamencie Oskara Płazińskiego, Marta Haba zaprezentowała autorski utwór muzyczny swojej mamy, Edyty Haby. Całe przedsięwzięcie udało się zorganizować dzięki współpracy z: Nadleśnictwem Rudziniec, reprezentowanym przez Zastępcę Nadleśniczego p. Zdzisławę Mrózek oraz p. Adama Głowackiego, Radnym Powiatu Gliwickiego p. Józefem Kruczkiem, Radnym Gminy Rudziniec p. Mariuszem Strójwąsem, Prezesem naszego stowarzyszenia p. Beatą Szołtysek, dzielnicowymi naszej gminy: p. Łukaszem Kaczyńskim, p. Grzegorzem Kacanem, p. Łukaszem Kempa, przyjacielem naszej szkoły p. Mariuszem Poloczkiem, rodzicami oraz lokalną społecznością, w dniu dzisiejszym udało się nam posadzić 100 drzew i krzewów na szkolnej skarpie, która została przygotowana dzięki zaangażowaniu p. Józefa Kruczka oraz Zarządowi Dróg Powiatowych w Gliwicach, którego pracownicy poświęcili wiele czasu by odpowiednio ją zabezpieczyć. Z TEGO MIEJSCA SKŁADAMY NA RZECZ W/W OSÓB SERDECZNE PODZIĘKOWANIA. Po raz kolejny współpraca daje wymierne efekty. Przyjemne z pożytecznym!

Obraz może zawierać: 1 osoba, w budynku

Obraz może zawierać: 1 osoba, na zewnątrz i przyroda

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją i na zewnątrz

Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi, buty i na zewnątrz

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją i na zewnątrz

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją i na zewnątrz