„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną” (Jan Paweł II)

Nasza szkoła celebrowała dziś dwa ważne wydarzenia z historii Polski oraz Śląska. Najpierw uczniowie klasy szóstej zaprezentowali przed nami przedstawienie z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podsumowaniem były jakże ważne słowa – CHWAŁA BOHATEROM. PAMIĘTAJMY.
Czymże byłoby nasze społeczeństwo bez owej pamięci o przodkach i tak ważnych dla kraju wydarzeniach? Cieszymy się, że jako lokalna społeczność możemy kultywować patriotyczne wartości.
Po odśpiewaniu pieśni nawiązujących do odzyskania przez Polskę niepodległości, klasy piąta oraz szósta zaprezentowały przedstawienie z okazji setnej rocznicy I Powstania Śląskiego. W Roku Powstań Śląskich pamiętamy o wszystkich Ślązakach walczących o przynależność Górnego Śląska do państwa polskiego. Co więcej, za równy miesiąc w naszej placówce odbędzie się sesja historyczna, która będzie stanowiła podsumowanie Roku Powstań Śląskich. Jeszcze raz zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie historycznym (jego szczegóły zostały już podane w szkole oraz na FB)!

Klaudia Janicka

Obraz może zawierać: 2 osoby, tłum i w budynku

Comments are closed.