Ważne telefony!

POWIADAMIANIE SŁUŻB W ZWIĄZKU Z COVID-19

INFOLINIA NFZ – 800 190 590

Koordynator PSSE w Gliwicach

32 338 05 16 między 8.00 a 15.30,

e-mail hdim@pssegliwice.pl po 15.30

Numer alarmowy 112 lub 999

Comments are closed.