Aktualizacja godzin odbioru wychowanków z o/przedszkolnych – 14.09.2020 r.

Obraz może zawierać: tekst „3. Szczegółowe godziny przyprowadzania/przywożenia odbioru dzieci aktualizacja obowiązująca od 14.09.2020r. O/przedszkolne O/przedszkolne Opcja nr Opcja nr Klasy uczniowie stacjonarni Przyprowadzenie/przywiezienie w godzinach od .45 Klasy uczniowie dojeżdżający Odbiór godzinach od 12.45 Opcja nr2 Odbiór godzinach Od 4.00 14.15 Przyjęcie między 7.45a7.55 Przyjazd wg rozkładu jazdy zewnętrznym środkiem transportu Opcja Opcja Przyprowadzenie/przywiezienie godzinach od 3.00 8.20 Obiór godzinach od 15.00 15.30 Wyjście bezpośrednio ozakończonych zajęciach zajęciach świetlicowych Odjazd wg rozkładu jazdy zewnętrznym środkiem transportu”

Comments are closed.