Patronacki O/przedszkolny p.Wiesława Kucharskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec

Datę 13.10.2020 r. zapiszemy w pamięci na bardzo długo…

Dzięki dobrej, owocnej współpracy z Nadleśnictwem Rudziniec udało się nam podpisać niezwykle ważne dla naszej placówki, porozumienie na mocy którego, p. Wiesław Kucharski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec, objął swym patronatem nasz oddział przedszkolny 5 i 6 latków „SÓWKI”

Dziękujemy !

Dzięki temu nasi przedszkolacy będą uczestniczyli w szeregu licznych spotkań edukacyjnych z nakierowaniem na funkcjonowanie i ochronę lokalnego środowiska,ja również będą korzystali z dedykowanych pomocy dydaktycznych, których część otrzymaliśmy już w dniu dzisiejszym. Cieszymy się, że mamy możliwość współpracować z tak ważnym, istotnym partnerem jakim jest Nadleśnictwo Rudziniec.

To dla Nas ogromne wyróżnienie, ponieważ jesteśmy jedynym takim przedszkolem w gminie Rudziniec.

Przy tej okazji przedszkolacy zostali pasowani na starszych przedszkolaków. Dziękujemy za obecność Rodzicom, którzy wspierali swoje pociechy uśmiechem.

Za przygotowanie przedstawienia, które podziwialiśmy z przyjaciółmi naszej placówki tj. p. Józef Kruczek i p. Krystian Kiełbasa (dziękujemy za piękną sowę i zaproszenie na wyjazd edukacyjny) dziękujemy p. Marioli Lazarek p. Agnieszce Szołtysek oraz p. Jolancie Gali.

Za zdjęcia dziękujemy p. Beacie Pajor-Rogowskiej.

Comments are closed.