Ważna informacja dla Rodziców Uczniów klas I-III

W związku z możliwością powrotu uczniów klas I-III do zajęć stacjonarnych przekazujemy „garść” niezbędnych informacji:

– uczniowie klasy I w dalszym ciągu wchodzą i wychodzą z budynku głównym wejściem (w przedsionku należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie przy użyciu środka udostępnianego w dozowniku);

– uczniowie klas II-III w dalszym ciągu wchodzą i wychodzą z budynku tylnym wejściem (w przedsionku należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie przy użyciu środka udostępnianego w dozowniku);

– w dalszym ciągu będzie obowiązywać zasada „używam tylko swoich przyborów szkolnych”;

– strój na wychowanie fizyczne należy po każdych zajęciach zabierać ze sobą do domu;

– z zajęć świetlicowych w dalszym ciągu będą mogli korzystać uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani na podstawie wrześniowych deklaracji (pozostali uczniowie proszeni są o przyjście zgodnie z planem lekcji)

– miejsca spędzania przerw:

uczniowie klasy I na dolnym korytarzu

uczniowie klasy II w sali przyrodniczej

uczniowie klasy III w sali klasy V

– przerwy obiadowe:

uczniowie klasy I (po 5 lekcji – godz. 12.30 do 12.45)

uczniowie klasy II (po 5 lekcji – godz. 12.45 do 12.55)

uczniowie klasy III w sali klasy V (po 6 lekcji – godz. 13.35 do 13.45)

– korzystanie z toalety:

uczniowie klasy I – toalety zlokalizowane na I piętrze

uczniowie klasy II – toalety zlokalizowane na I piętrze

– uczniowie klasy III – toalety zlokalizowane na parterze

PS Cieszymy się, że wracacie do szkoły 😉

Comments are closed.