Informacje w sprawie zajęć językowych w okresie od 18.01 do 29.01.2021 r.

Szanowni Uczniowie oraz Rodzice/Opiekunowie!

W związku z dłuższą absencją paru nauczycieli, informujemy, że w okresie od 18 do 29 stycznia br. w o/przedszkolnych oraz klasach I-VIII nie będą realizowane zajęcia z j. angielskiego, zaś w klasach II-VIII nie będą realizowane zajęcia z j. niemieckiego.

Jeśli lekcja językowa wystąpi na pierwszej lub ostatniej lekcji – uczniowie będą mogli iść do domu bądź zostanie im zapewniona opieka na zajęciach świetlicowych. Jeśli lekcja wypadnie w ciągu dnia – dla uczniów klas I-III zostanie zorganizowana opieka, dla uczniów uczących się w trybie zdalnym będzie to dłuższa przerwa odpoczynku od monitora ekranu komputera.

Dla klas VII-VIII zakończył także cykl zajęć z wychowania do życia w rodzinie. W II semestrze br. w tych klasach nie będzie już tych zajęć.

Od 1 lutego br. nastąpi korekta planu lekcji, o której Państwa niezwłocznie poinformujemy.

Comments are closed.