Dzień Bezpiecznego Internetu w klasach IV-VIII

W tym roku szkolnym Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole był świętowany nieco inaczej. Tylko jedna z klas IV – VIII mogła go obchodzić w formie stacjonarnej. Pozostałe klasy brały udział w obchodach DBI zdalnie za pośrednictwem platformy Google Meet. Tematyka oscylowała wokół zasad korzystania z portali społecznościowych, posługiwania się pocztą elektroniczną oraz cyberprzemocy. To tematy bardzo bliskie naszym dzieciom, kiedy w czasach pandemii tak wiele czasu spędzają w sieci. My dorośli bądźmy dla nich wzorem i stójmy na straży ich bezpieczeństwa w sieci. Interesujmy się tym co robią i w jaki sposób wykorzystują dobra internetu. On jest częścią naszego życia, korzystajmy „z głową”, by był dla nas pomocą i ułatwieniem, a nie utrudnieniem i problemem. Uczniowie bardzo chętnie się wypowiadali w czasie zajęć poświęconych DBI, oceniali, dawali przykłady. Zauważali jak ważne jest zabezpieczanie kont, telefonów, komputerów hasłem. Część ochotników wykonała prace plastyczne w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Doceniam ich zaangażowanie. Dziękuję uczniom za czynny udział w Obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu.Agnieszka Szołtysek

PS My także dziękujemy p.Agnieszce za przybliżenie naszym starszym uczniom zasad bezpiecznego korzystania z Internetu

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst
Może być zdjęciem przedstawiającym dziecko i stoi
Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Comments are closed.