Ważna informacja dla Rodziców/Opiekunów dzieci z o/przedszkolnych

Z przykrością informujemy, że od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r. na podstawie decyzji rządowych, zmuszeni zostaliśmy do czasowego zamknięcia naszych oddziałów przedszkolnych.

Przykro nam bardzo, jednak musimy stosować się ściśle do wskazanych obostrzeń.

Z opieki przedszkolnej mogą tylko skorzystać dzieci pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej). Proszę to zgłosić niezwłocznie wychowawcy oddziału przedszkolnego.

Od poniedziałku dla 6-letnich przedszkolaków oraz młodszych, które są chętne, będą zapewnione zajęcia w formie zdalnej w małych komfortowych grupach. O chęci skorzystania z tego typu zajęć proszę także powiadomić wychowawcę oddziału przedszkolnego.O konkretnych godzinach tych zajęć i podziale na grupy poinformujemy Państwa jutro.

Placówka ma możliwość wypożyczenia 5 tabletów do w/w zajęć w trybie zdalnym.

Regina Wieczorek

Dyrektor Szkoły

Comments are closed.