Ewaluacja oraz diagnoza czynników …

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy dwa obszerne dokumenty, które są warte uwagi.

Raport z ewaluacji – Szkoła (i oddziały przedszkolne) wspomagają rozwój uczniów,  z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

DIAGNOZA CZYNNIKÓW RYZYKA ORAZ CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W CHECHLE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w badaniach.

Comments are closed.