Zaproszenie na wywiadówkę

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Chechle INFORMACJA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW! ZAPRASZAM SERDECZNIE WSZYSTKICH RODZICÓW I OPIEKUNÓW NA PIERWSZĄ WYWIADÓ“WKĘ w ROKU SZKOLNYM 2021/2022, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ w DNIACH 13-15 WRZEŚNIA 2021 R. PLAN WYWIADÓWKI 13.09.2021 w GODZ.16.30-18.00- -ZEBRANIE OGÃLNE NA KORYTARZU ORAZ w O/PRZEDSZKOLNYCH 14.09.2021 w GODZ. 16.30-18.00 ZEBRANIE OGÓLNE NA KORYTARZU ORAZ w KL.V-VIII 15.09.2021 w GODZ. 16.30-18.00 ZEBRANIE OGÃLNE NA KORYTARZU ORAZ w KL. -I١ Regina Wieczorek Dyrektor Szkoły”

Comments are closed.