Gdy gaśnie pamięć ludzka …

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”.

Celem tego przedsięwzięcia jest promowanie postawy patriotycznej w społeczności szkolnej oraz propagowanie historii.
Niebawem udostępnione zostaną pierwsze efekty działań!

Klaudia Janicka

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst

Comments are closed.