Obchody Dnia Ratownictwa Medycznego

Z tej okazji życzymy wszystkim, którzy wykonują jakąkolwiek pracę związaną z ratownictwem, zdrowia, sił i nieustającej chęci niesienia pomocy.

D Z I Ę K U J E M Y !!!

A tak ten dzień obchodzono w o/przedszkolnym.

Aleksandra Anczykowska

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, dziecko, ludzie stoją i w budynku

Comments are closed.