Deklaracja dostępności

Dojazd do szkoły i oddziałów przedszkolnych

Główny wjazd na teren szkoły zlokalizowany jest od strony ul. Parkowej. Przy budynku zlokalizowanych jest 5 miejsc postojowych, w tym 2 przeznaczone do służb ratunkowych.

Pozostałych 10 utwardzonych miejsc postojowych znajduje się w kierunku trawiastej części działki.

W odległości  ok. 100 metrów od wejścia głównego do szkoły znajduje się przystanek autobusowy ul. Szkolna – wejście/ zejście na teren szkoły po 10 stopniach przy pomocy bocznej poręczy ( linie wg rozkładu GTV). 

Wejście do szkoły

Do budynku prowadzą 3 wejścia:

  1. Główne – wejście znajdujące się od ulicy Parkowej (strona północno-wschodnia). Wejście po 3 stopniowych schodach przy pomocy bocznych poręczy w godzinach pracy szkoły po skorzystaniu z dzwonka po lewej stronie drzwi. Podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do holu głównego. Do drzwi wejściowych prowadzi ścieżka utwardzona kostka brukową.
  2. Tylne – od strony terenu trawiastego, podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do środka. Wejście dostępne w godzinach pracy przedszkola po uprzednim kontakcie przez domofon umieszczony przy drzwiach wewnętrznych. Do drzwi wejściowych prowadzi ścieżka utwardzona kamieniem.
  3. Boczne – od strony miejsc postojowych, drzwi jednoskrzydłowe, wejście po 3 stopniowych schodach przy pomocy bocznych poręczy, dostępne w określonych godzinach tylko dla wyznaczonych pracowników szkoły.

Dostępność budynku

Budynek dwupoziomowy – dla osób niepełnosprawnych na wózkach, dostępne sale zlokalizowane na terenie parteru (korytarz, gabinet dyrektora, 3 sale lekcyjne, sala komputerowa, sala gimnastyczna, szatnia, świetlica/stołówka, toaleta częściowo przystosowana do osób niepełnosprawnych). Wejścia do każdego pomieszczenia o szerokości 100 cm bez stopni.

Na pierwszym piętrze znajdują się dwa o/przedszkolne, gabinet profilaktyki medycznej, 4 sale lekcyjne, na korytarzu znajduje się część biblioteczna oraz miejsce dla pracowników.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Brak informacji dotykowej/głosowej.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy obsługi. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych.

Obsługa osób słabosłyszących

Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Comments are closed.