Projekt „Serca w sercu-uczymy się jak pomagać niepełnosprawnym”

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że nasza placówka wspólnie z organem prowadzącym jakim jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło będzie realizowała w okresie od 1.10.2020 do 31.05.2021 projekt pod nazwą „Serca w sercu-uczymy się jak pomagać niepełnosprawnym”.

Celem projektu jest uwrażliwienie i ułatwienie szkolnej oraz lokalnej społeczności niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu gliwickiego.

Projekt będzie realizowany ze środków darowizny Fundacji ORLEN w ramach programu granatowego „Moje miejsce na ziemi”

Działania w projekcie obejmują:

  • konkurs plastyczny oraz warsztaty dla uczniów w tematyce:wrażliwości, tolerancji, akceptacji osób niepełnosprawnych w okresie od 10.2020 do 3.2021
  • zlecenie wykonania dużego metalowego serca na zbiór plastikowych nakrętek – 1.2021
  • montaż serca na terenie przyległym do budynku szkoły – 3.2021
  • stała zbiórka nakrętek i przekazywanie ich osobom niepełnosprawnym
Rekordowe zainteresowanie programem „Moje Miejsce na Ziemi” - wGospodarce.pl


Fundacja ORLEN

Comments are closed.