Rekrutacja 2017/2018

Szczegółowe informacje, terminy i wzory druków zostaną zamieszczone w dniu 30.03.2017 r. po zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło uchwał w tym zakresie.

 

Data zamieszczenia: 30.03.2017 r.

Uchwała WZCZS w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na 2017.2018

 

Uchwała WZCZS w sprawie określenie kryteriów naboru do oddziału przedszkolnego

Uchwała WZCZS w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I SP

 

 

Uchwała WZCZS w sprawie określenie wzorów wniosków i zgłoszeń na 2017.2018

Druk wniosku – deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego na 2017.2018

Druk wniosku – wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na 2017.2018

Druk wniosku – zgłoszenie przyjęcia do pierwszej klasy SP Chechło 2017.2018

Druk wniosku – wniosek o przyjęcia do klasy I w roku 2017.2018

 

Comments are closed.