Rekrutacja 2018/2019

Szczegółowe informacje, terminy i wzory druków zostaną zamieszczone w dniu 05.03.2018 r.

po zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło

uchwał w tym zakresie.

 

Data zamieszczenia: 05.03.2018 r.

Uchwała-WZCZS-w-sprawie-harmonogramu-czynności-w-postępowaniu-rekrutacyjnym-na-2018.2019

Uchwała-WZCZS-w-sprawie-kryteriów-obowiązujących-w-postępowaniu-rekrutacyjnym-do-klasy-I-SP 2018.2019

Uchwała-WZCZS-w-sprawie-określenie-kryteriów-naboru-do-oddziału-przedszkolnego 2018.2019

 

Uchwała-WZCZS-w-sprawie-okreslenie-wzorów-wniosków-i-zgłoszeń-na-2018.2019

 

Druk-wniosku-deklaracja-o-kontynuacji-wychowania-przedszkolnego-na-2018.2019

Druk-wniosku-wniosek-o-przyjęcia-do-klasy-I-w-roku-2018.2019

Druk-wniosku-wniosek-o-przyjęcie-dziecka-do-oddziału-przedszkolnego-na-2018.2019

Druk-wniosku-zgłoszenie-przyjęcia-do-pierwszej-klasy-SP-Chechło-2018.2019

Comments are closed.