Podziękowania dla Rady Rodziców …

Z tego miejsca składamy na ręce Naszej Rady Rodziców podziękowania za wsparcie naszego wyjazdu z okazji Dnia Dziecka.

Środki w kwocie 900zł zostały przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zakupu biletów wstępu.

Cieszymy się, że zawsze możemy na Was liczyć!

Comments are closed.