Edukacja wczesnoszkolna

Na edukację wczesnoszkolną (klasy I-III) składają się następujące zajęcia obowiązkowe:

• edukacja polonistyczna,

• język obcy nowożytny,

• edukacja muzyczna,

• edukacja plastyczna,

• edukacja społeczna,

• edukacja przyrodnicza,

• edukacja matematyczna,

• zajęcia komputerowe,

• zajęcia praktyczno-techniczne,

• wychowanie fizyczne.

Dodatkowo, na wniosek rodziców, dzieci objęte są nauką języka mniejszości narodowej, którym jest j. niemiecki – 3 godziny tygodniowo oraz nauką religii w wymiarze 2 godzin tygodniowo. 

Comments are closed.