Kadra oraz Pracownicy

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Dyrektor Szkoły – Pani Regina Wieczorek

  Wicedyrektor Szkoły, wychowawca klasy III, zajęcia rewalidacyjne

– Pani Grażyna Pfeiffer

NAUCZYCIELE 

Oddział Przedszkolny „5 i 6 latków” – Pani Mariola Lazarek

Oddział Przedszkolny „3 i 4 latków” – Pani Aleksandra Anczykowska

Oddziały przedszkolne oraz informatyka – Pani Agnieszka Szołtysek

Pomoc nauczyciela – Pani Jolanta Gala

Pomoc nauczyciela – Pani Anna Burgfeld

J.mniejszości narodowej (j.niemiecki) i drugi j.obcy nowożytny – Pani Katarzyna Zymela

Klasa I oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  – Pani Monika Gołąbek

Klasa II oraz biologia – Pani Anna Miozga

Klasa IV, j.polski i historia – Pani Klaudia Janicka

Klasa V oraz zajęcia wychowania fizycznego – Pani Patrycja Orlik

Klasa VI, religia oraz wiedza o społeczeństwie – Pan Dawid Styra

Klasa VII, matematyka oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – Pani Marta Orlik

Klasa VIII, j.polski oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – Pani Diana Węglińska

Język mniejszości narodowej (j.niemiecki)  – Pani Monika Barucha

J.angielski i geografia – Pan Krzysztof Romaniszyn

 J. angielski – Pani Jesika Bieniek

Przyroda i fizyka – Pani Katarzyna Patoła- Żyła

Plastyka, biblioteka – Pani Barbara Pieszko

Muzyka i zajęcia rewalidacyjne – Pani Małgorzata Pollok-Nwachukwu

Wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa oraz zajęcia rewalidacyjne – Pan Dawid Napieracz

Technika – Pan Marcin Napieracz

Chemia – Pan Andrzej Bytomski

Świetlica oraz j.angielski w o/p – Pani Joanna Pollok

SPECJALIŚCI 

Pedagog – Pani Mariola Długi

Doradca zawodowy/Nauczyciel współorganizujący kształcenie

– Pani Anna Koszera

Logopeda – Pani Diana Węglińska

Gimnastyka korekcyjna – Pan Dawid Napieracz

Psycholog i nauczyciel współorganizujący kształcenie – Pani Kinga Jagodzińska-Rugała

Nauczyciel współorganizujący kształcenie – Pani Henrieta Olbrich

Nauczyciel współorganizujący kształcenie – Pani Marta Bzumowska

PRACOWNICY OBSŁUGI

Pracownik administracyjno-biurowy – Pani Beata Pajor-Rogowska

Kucharki – Pani Bożena Grygier oraz Pani Aniela Krawczyk

Sprzątaczki/Woźna/Palacz – Pani Ruta Szuba , Pani Krystyna Garbas oraz Pani Edyta Itner

Comments are closed.