Klasy IV – VIII

W trakcie kolejnych pięciu lat (drugi etap edukacyjny – klasy IV-VIII) zajęcia prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów:

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Tygodniowy wymiar godzin w klasie Razem w pięcioletnim okresie nauczania
IV V VI VII VIII
1 Język polski 5 5 5 5 5 25
2 Język obcy nowożytny 3 3 3 3 3 15
3 Drugi język obcy nowożytny 2(+2)* 2(+2)* 4(+4)*
4 Muzyka 1 1 1 1 4
5 Plastyka 1 1 1 1 4
6 Historia 1 2 2 2 2 9
7 Wiedza o społeczeństwie 2 2
8 Przyroda 2 2
9 Geografia 1 1 2 1 5
10 Biologia 1 1 2 1 5
11 Chemia 2 2 4
12 Fizyka 2 2 4
13 Matematyka 4 4 4 4 4 20
14 Informatyka 1 1 1 1 1 5
15 Technika 1 1 1 3
16 Wychowanie fizyczne 4 4 4 4 4 20
17 Edukacja dla bezpieczeństwa 1 1
18 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1 1 5
Razem na obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą 24 25 25 32(+2)* 31(+2)* 137(+4)*
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły 4 4
Ogółem 141(+4)*

* Dodatkowe godziny są przeznaczone na zwiększenie nauczania języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania w oddziałach dwujęzycznych.

Na wniosek rodziców nasi uczniowie uczęszczają na zajęcia, które kształcą w zakresie języka mniejszości narodowej tj. j.niemieckiego – 3 godziny tygodniowo (4 godziny tygodniowo w kl. V i VI – dodatkowa godzina na naukę własnej historii i kultury) oraz religii w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Comments are closed.