Klasy IV – VIII

W trakcie kolejnych pięciu lat (drugi etap edukacyjny – klasy IV-VIII) zajęcia prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów:

1715522-Ramowy-plan-nauczania-dla-szkoly-podstawowej-przygotowany-przez-MEN-Znacznik

Na wniosek rodziców nasi uczniowie uczęszczają na zajęcia, które kształcą w zakresie języka mniejszości narodowej tj. j.niemieckiego – 3 godziny tygodniowo (4 godziny tygodniowo w kl. V i VI – dodatkowa godzina na naukę własnej historii i kultury) oraz religii w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Comments are closed.