Oddziały przedszkolne

W ramach bezpłatnej oferty zapewniamy:

  • opiekę w godzinach od 7.30 do 15.30,
  • zajęcia dydaktyczne obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego,
  • zajęcia plastyczne,
  • język niemiecki – 4 razy w tygodniu,
  • język angielski – 2 razy w tygodniu,
  • zajęcia ruchowe z elementami gier i zabaw zespołowych,
  • okolicznościowe imprezy i spotkania odbywające się w przedszkolu (np. bale, spotkania z ciekawymi gośćmi, wizyty teatrzyków),
  • diagnozę logopedyczną na początku roku szkolnego.

Odpłatnie, po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicami/opiekunami:

  • tematyczne wycieczki edukacyjne (na przedstawienie teatralne, do kina, wycieczki przyrodnicze (do lasu, parku) etc.
  • rytmikę ( 1 raz w tygodniu)

Szczegółową ofertę dydaktyczną i więcej informacji na temat poszczególnych zajęć dla dzieci uzyskacie Państwo u p. Aleksandry Anczykowskiej oraz p. Agnieszki Szołtysek – wychowawców oddziałów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą jaką przygotował dla Państwa nasz oddział przedszkolny.

PLAN DNIA
Dzień w oddziale rozpoczyna się o godzinie 7:30, kiedy pierwsze dzieci witane są przez wychowawczynie. Wszystkie następujące później aktywności przebiegają zgodnie ze starannie zaplanowanym rozkładem zajęć. Stały rytm dnia w przedszkolu nie tylko pozwala dzieciom dostrzegać i uczyć się regularności, ale i znacząco zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa.

POSIŁKI
Dzieci otrzymują posiłki kolorowe (śniadanie i obiad), urozmaicone pod względem składników odżywczych, ciepłe i smaczne. W razie potrzeby zapewniamy posiłki zgodne z przestrzeganą przez dziecko dietą np. bezmleczną, bezglutenową, hipoalergiczną. Posiłki są zawsze przygotowywane ze świeżych produktów, bez ulepszaczy i konserwantów

LICZEBNOŚĆ GRUP
Obecnie mamy dwa oddziały. Pierwszy przeznaczony dla dzieci 3 i 4 letnich oraz drugi przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich – zerówka. Maksymalna liczebność grup to 20 osób (warunki lokalowe).

SPACERY
Spacery i krótkie wycieczki wykorzystujemy aby zaspakajać naturalną u dziecka ciekawość tego co dzieje się wokół niego. Przedszkolaki uczestniczą w grach i zabawach ruchowych, poznają rytm przyrody i ćwiczą swoją spostrzegawczość .

BEZPIECZEŃSTWO
Nasz oddział spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa i higieny szkolnej. Wejście do budynku, w którym znajduje się oddział jest pod stałym nadzorem pracowników placówki.

OPIEKA PEDAGOGICZNO-MEDYCZNA
Dzieci w przedszkolu są pod opieką pedagoga szkolnego, który czuwa nad rozwojem właściwych relacji w grupie rówieśniczej. Współpracujemy również z logopedą oraz pielęgniarką.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ O.PRZEDSZKOLNYCH w SP Chechło

(przeprowadzona w roku szkolnym 2017/2018)

Comments are closed.