Organ prowadzący

 

Na podstawie umowy z Gminą Rudziniec
z dniem 1 września 2015 roku
ORGANEM PROWADZĄCYM
Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego w Chechle
zostało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło

Lata 2019-2020

Skład Zarządu:
Prezes – Pan Jakub Kościarz
Wiceprezes – Pani Grażyna Kocur
Sekretarz – Pani Justyna Sklorz
Skarbnik – Pani Klaudia Najda
Członek Zarządu – Pan Tomasz Nawrot
Członek Zarządu – Pani Judyta Sładek

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący – Pan Arkadiusz Inglot
Członek Komisji – Pani Beata Szołtysek
Członek Komisji – Pani Urszula Czaja

Lata 2017-2018

Skład Zarządu:
Prezes – Pani Beata Szołtysek
Wiceprezes – Pan Tomasz Nawrot
Sekretarz – Pani Regina Wieczorek
Skarbnik – Pan Paweł Smolarek
Członek Zarządu – Pani Grażyna Kocur 
Członek Zarządu – Pani Renata Godula
Członek Zarządu – Pan Jakub Kościarz

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący – Pan Joachim Gołąbek
Członek Komisji – Pani Judyta Sładek
Członek Komisji – Pani Urszula Czaja

 

Lata 2015-2016

Skład Zarządu:
Prezes – Pani Klaudia Radziej
Wiceprezes – Pani Bożena Grygier
Sekretarz – Pani Regina Wieczorek
Skarbnik – Pan Paweł Smolarek
Członek Zarządu – Pani Justyna Sklorz
Członek Zarządu – Pani Renata Godula
Członek Zarządu – Pan Jakub Kościarz

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący – Pan Joachim Gołąbek
Członek Komisji – Pani Beata Szołtysek
Członek Komisji – Pani Urszula Czaja

Liczba członków stowarzyszenia wg stanu na dzień 1 września 2018 – 26 osób.

Kontakt:
Pani Regina Wieczorek – tel. kont. 603/415/143 bądź chechlo2013@wp.pl

Comments are closed.