BEZPIECZNA SZKOŁA

Informacje dot. bezpieczeństwa naszych dzieci !

Warto zapoznać się z zawartością portalu 😉

https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/do-poczytania

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkola-zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow/

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl

Bezpieczna Szkoła – przeczytaj 😉

sieciaki 15dbi3

Comments are closed.