O szkole

 

W obecnym budynku szkoła funkcjonuje od 13 października 1968 roku, choć tradycje szkoły są dużo starsze i sięgają XVIII wieku. 

Dopiero od kilku lat uczniów w szkole jest tak mało (dotkliwie doświadcza nas niż demograficzny). Pamiętamy jeszcze wszyscy czasy, kiedy uczniów w naszej szkole było ok. stu trzydziestu… 

Szkoła mieści się w ładnym, zadbanym budynku. W ciągu ostatnich kilku lat w szkole dokonano wielu remontów, m. in. wymieniono wszystkie okna na obu korytarzach (pozostałe były wymieniane wcześniej), wymieniono wszystkie drzwi do klas, wyremontowano (pamiętające rok 1968) toalety uczniów. Na nowo został położony chodnik wzdłuż szkoły, wyremontowano także schody. 

Mimo że obecnie mamy zaledwie garstkę uczniów, szkoła może się pochwalić sukcesami. Będziemy o nich pisali na bieżąco. Zachęcamy, aby w szkole oglądać tablicę „Tym się chwalimy”.

 

KRÓTKA HISTORIA SZKOŁY

Zanim wybudowano nową szkołę w Chechle, uczniowie uczyli się w szkole przy ulicy Wiejskiej 45 (obecnie Piękna 8b). W budynku tym odbywały się lekcje dla klas młodszych (były to lekcje łączone), a u gospodarza p. Szołtyska uczyli się uczniowie klas starszych.

W czasie wakacji w roku 1967 rozpoczęto budowę nowej Szkoły Podstawowej w Chechle. W rok później,13 października 1968,miało miejsce uroczyste otwarcie,zaś dwa dni potem naukę w nowej szkole rozpoczęła ponad setka dzieci. Szkoła przyjęła imię króla Bolesława Chrobrego.

W nowym budynku szkoły było 7 klas, zastępcza sala gimnastyczna, działała stołówka, biblioteka, świetlica. Wokół budynku był teren do zabaw, boisko do piłki ręcznej i siatkowej, bieżnia o długości 60 m, skocznia do skoków i wzwyż oraz ogród warzywny, z którego korzystała szkolna stołówka.


oprac. pp. Barbara i Krzysztof Kościarzowie

 

Fragmenty starej kroniki szkolnej prowadzonej przez dyr. Władysława Ostrowskiego

Budowę szkoły rozpoczęto pod nadzorem inżyniera Widery, który skrupulatnie przestrzegał wykonania wszelkich detali. Dnia 2 grudnia 1967 roku nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego w mury nowej szkoły  przy udziale przew. Pow. R. Farencholza oraz zastępcy Szafranka i insp. Oświaty A.Święcha J. Czarnika  i Heesa. Akt erekcyjny dla młodzieży szkolnej i mieszkańców Chechła odczytał inspektor Szkolny A. Święch. (…)

W roku 1968 została zaopatrzona nowa szkoła w nowe umeblowanie, które dostarczył „Cezas” z Bytomia.

13 X 1968 r. została uroczyście otwarta nowa szkoły przy udziale czynników partyjnych z Województwa, powiatu i władz szkolnych  kuratoryjnych i powiatowych. Referat okolicznościowy wygłosił przew. Powiatowej  Rady Narodowej  tow. Farencholz i jednocześnie dokonał przecięcia wstęgi i wręczenia klucza kier. szkoły Władysławowi Ostrowskiemu.

Otwarcie nowej szkoły w Chechle było momentem bardzo uroczystym przy współudziale szkół z Chechła i Rudzińca. W uroczystości tej wzięła udział ludność Chechła, straż Pożarna, orkiestra  oraz młodzież ze Szkół Widowa i Proboszczowic.

Naukę w nowej szkole rozpoczęto 15 października 1968 r.

W roku tym odszedł naucz. Staroń Stanisław, a na jego miejsce przeniesiono Świetlickiego Janusza i jego żonę naucz. Martę Świetlicką.

W roku szkolnym 1968/69 pracowało 8 sił nauczycielskich.

Przy nowej szkole wybudowano domek parterowy jako mieszkanie dla dwóch rodzin nauczycielskich.

Do języka rosyjskiego Wydział Oświaty przydzielił absolwentkę z SN z Gliwic Magdziarz Marię.

W r. szk. 1968/69 naucz. Stefania Ostrowska, która założyła i prowadziła od 1949 r. Szkolną Kasę Oszczędności, w dowód uznania otrzymała srebrną Odznakę i nagrodę pieniężną z Dyrekcji P.K.O. oraz dyplom dla S.K.O.

Rok 1969 był ostatnim rokiem pracy kierownika szkoły Władysława Ostrowskiego, gdyż po 45 letniej pracy w szkolnictwie, a 21 lat pracy w Chechle odszedł na zasłużoną emeryturę. Na zakończenie  roku szkol. inspektor A. Święch przybył i w podniosłych słowach podziękował kierownikowi i jego żonie za ogromny wkład pracy na polu wychowania i nauczania młodzieży.

Mieszkańcy wioski Chechło w dniu 25 sierpnia 1969 r. urządzili specjalną zabawę na pożegnanie kierownika w podziękowaniu mu za nauczanie i wychowywanie ich dzieci.

Obywatel sołtys Nawrot Wiktor w krótkich słowach w imieniu wsi i własnym pożegnał kierownika i jego żonę wręczając kwiaty i kryształowy na pamiątkę.

Również w gorących słowach dziękował sekretarz miejscowego POP-u Jan Szymański za współpracę na odcinku gospodarczym spółdzielczym i politycznym.

Żegnając mieszkańców Chechła kierownik szkoły podziękował im za współpracę i serdeczny stosunek do niego i szkoły oraz podkreślił że pozostawia trwały pomnik w postaci  tego pięknego budynku szkolnego, w którym ich dzieci będą miały dobre warunki do nauki.

Szkoły jest imienia Bolesława Chrobrego Piasta, który w zaraniu państwowości polskiej ztawiał słupy graniczne na Odrze. I znów te ziemie piastowskie po 600-set letniej niewoli wróciły do Macierzy Polskiej  i zostały złączone na zawsze w myśl hasła „byliśmy, jesteśmy, będziemy”. Budynek szkolny i dom nauczycielski zostały wybudowane kosztem 3 200 000 zł, z Funduszu Budowy Szkół i Internatów.

Na opuszczone stanowisko kierownika szkoły, Wydział Oświaty w Gliwicach mianował kierownika szkoły z Łan Małych Kościarza Edwarda.”

Zachowano pisownię oryginalną.

Dodaj komentarz