Kadra oraz Pracownicy

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Dyrektor Szkoły – Pani Regina Wieczorek

  Wicedyrektor Szkoły, wychowawca klasy I, zajęcia rewalidacyjne

– Pani Grażyna Pfeiffer

NAUCZYCIELE 

Oddział Przedszkolny „5 i 6 latków” – Pani Aleksandra Anczykowska

Oddział Przedszkolny „3 i 4 latków” oraz informatyka – Pani Agnieszka Szołtysek

Nauczyciel w oddziałach przedszkolnych – Pani Katarzyna Ptok

Pomoc nauczyciela – Pani Jolanta Gala

Pomoc nauczyciela – Pani Anna Burgfeld

J.mniejszości narodowej (j.niemiecki) i drugi j.obcy nowożytny oraz wychowawca klasy IV – Pani Katarzyna Zymela

Klasa II, j.angielski w o/p oraz zajęcia świetlicowe   – Pani Joanna Pollok

Klasa III, przyroda oraz biologia – Pani Anna Miozga

Klasa V, j.polski i historia – Pani Klaudia Janicka

Klasa VI oraz zajęcia wychowania fizycznego – Pani Patrycja Orlik

Klasa VII, religia oraz wiedza o społeczeństwie – Pan Dawid Styra

Klasa VIII, matematyka, fizyka oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – Pani Marta Orlik

J.polski oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – Pani Diana Węglińska

J.angielski w kl.VII-VIII i geografia – Pan Krzysztof Romaniszyn

 J. angielski w kl. I-VI- Pani Magdalena Rura

Plastyka, biblioteka – Pani Barbara Pieszko

Muzyka i zajęcia rewalidacyjne – Pani Małgorzata Pollok-Nwachukwu

Wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa oraz zajęcia rewalidacyjne – Pan Dawid Napieracz

Technika – Pan Marcin Napieracz

Chemia – Pan Andrzej Bytomski

SPECJALIŚCI 

Logopeda – Pani Diana Węglińska

Gimnastyka korekcyjna – Pan Dawid Napieracz

Psycholog/Pedagog i nauczyciel współorganizujący kształcenie – Pani Kinga Jagodzińska-Rugała

Nauczyciel współorganizujący kształcenie – Pani Marta Bzumowska

PRACOWNICY OBSŁUGI

Pracownik administracyjno-biurowy – Pani Beata Pajor-Rogowska

Kucharki – Pani Bożena Grygier oraz Pani Aniela Krawczyk

Sprzątaczki/Woźna/Palacz –  Pani Krystyna Garbas oraz Pani Władysława Radziwinowska

Comments are closed.