Kadra oraz Pracownicy

 

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

 

Dyrektor Szkoły – Pani Regina Wieczorek

Wicedyrektor Szkoły oraz nauczyciele przyrody, chemii i geografii – Pani Karina Sobota

 

NAUCZYCIELE 

 

Oddział Przedszkolny „5 i 6 latków” – Pani Aleksandra Anczykowska

Oddział Przedszkolny „3 i 4 latków” – Pani Mariola Lazarek

Asystentka w oddziale przedszkolnym – Pani Anna Miozga

Klasa I oraz zajęcia komputerowe – Pani Agnieszka Szołtysek

Klasa II oraz zajęcia wychowania fizycznego – Pani Patrycja Orlik

Klasa III, zajęcia komputerowe oraz zajęcia rewalidacyjne – Pani Grażyna Pfeiffer

Klasa IV, matematyka, zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze oraz korekcyjno-kompensacyjne – Pani Urszula Mendel-Rzepka

Klasa V, historia, j.polski oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – Pani Klaudia Janicka

Klasa VI, technika oraz język mniejszości narodowej (j.niemiecki) – Pani Klaudia Radziej

Klasa VII oraz  j. angielski – Pani Jesika Bieniek

Język mniejszości narodowej (j.niemiecki) – Pani Monika Barucha

Przyroda i fizyka – Pani Katarzyna Patoła- Żyła

Biologia i kółko biologiczne – Pani Iwona Zmysło

Plastyka, kółko plastyczne oraz biblioteka – Pani Barbara Pieszko

Muzyka – Pani Małgorzata Pollok-Nwachukwu

Wychowanie fizyczne – Pan Dawid Napieracz

Religia – Pan Dawid Styra

Wychowawca świetlicy – Pani Angelika Cebulla

Na czas zastępstwa:

Historia -Pani Donata Podkowa

Język mniejszości narodowej (j. niemiecki) oraz technika – Pani Alicja Miozga

Matematyka – Pani Ewa Gross

 

SPECJALIŚCI 

Pedagog – Pani Danuta Kiełbasińska

Logopeda oraz j.polski – Pani Diana Węglińska

Gimnastyka korekcyjna – Pani Gabriela Konowoł

PRACOWNICY OBSŁUGI

Kucharki – Pani Bożena Grygier oraz Pani Aniela Krawczyk

Sprzątaczki/Woźna/Palacz – Pani Ruta Szuba oraz Pani Krystyna Garbas