Kadra oraz Pracownicy

 

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

 

Dyrektor Szkoły – Pani Regina Wieczorek

Wicedyrektor Szkoły, wychowawca klasy II, informatyka, zajęcia rewalidacyjne  – Pani Grażyna Pfeiffer

 

NAUCZYCIELE 

Oddział Przedszkolny „3 i 4 latków” – Pani Mariola Lazarek

Oddział Przedszkolny „5 i 6 latków” – Pani Aleksandra Anczykowska

Pomoc nauczyciela – Pani Jolanta Gala

Pomoc nauczyciela – Pani Anna Burgfeld

J.mniejszości narodowej (j.niemiecki) w o/przedszkolnych i klasie I – Pani Katarzyna Zymela

Klasa I oraz biologia – Pani Anna Miozga

Klasa III oraz zajęcia w o/przedszkolnym  – Pani Monika Gołąbek

Klasa IV oraz zajęcia wychowania fizycznego + nauczyciel wspomagający – Pani Patrycja Orlik

Klasa V, religia oraz wiedza o społeczeństwie – Pan Dawid Styra

Klasa VI, matematyka,geografia oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – Pani Marta Orlik

Klasa VII, j.polski oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – Pani Diana Węglińska

Klasa VIII,  język mniejszości narodowej (j.niemiecki)  – Pani Monika Barucha

J.polski i historia – Pani Klaudia Janicka

 J. angielski – Pani Jesika Bieniek

Przyroda i fizyka – Pani Katarzyna Patoła- Żyła

Plastyka, biblioteka – Pani Barbara Pieszko

Muzyka – Pani Małgorzata Pollok-Nwachukwu

Wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa oraz zajęcia rewalidacyjne – Pan Dawid Napieracz

Technika – Pan Marcin Napieracz

Chemia – Pan Andrzej Bytomski

SPECJALIŚCI 

Pedagog/Doradca zawodowy – Pani Mariola Długi

Logopeda – Pani Diana Węglińska

Gimnastyka korekcyjna – Pan Dawid Napieracz

Psycholog i nauczyciel współorganizujący kształcenie – Pani Kinga Jagodzińska-Rugała

Nauczyciel współorganizujący kształcenie – Pani Henrieta Olbrich

PRACOWNICY OBSŁUGI

Pracownik administracyjno-biurowy – Pani Beata Pajor-Rogowska

Kucharki – Pani Bożena Grygier oraz Pani Aniela Krawczyk

Sprzątaczki/Woźna/Palacz – Pani Ruta Szuba , Pani Krystyna Garbas oraz Pani Edyta Itner

Comments are closed.