Stołówka szkolna

Jadłospis-11.2021-obiady1

Jadłospis-11.2021-śniadania1

Płatości 10.2021-1

 

INFORMACJE O ALERGENACH

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. BOLESŁAWA CHROBREGO  W CHECHLE

 

Począwszy od września 2020 r. płatności za obiady oraz herbatę proszę w dalszym ciągu dokonywać wyłącznie na poniższy numer rachunku bankowego

Bank BGZ BNP Paribas

14 2030 0045 1110 0000 0413 2150

w tytule proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który dokonywana jest wpłata

W celu utrzymania płynności finansowej, prosimy aby płatności były dokonywane do końca miesiąca (za dany miesiąc).

…………………………………………………………….……………………………………………..

Dodatkowo, w przypadku nieobecności przedszkolaka/ucznia w placówce, prosimy o zgłoszenie tego faktu SMS-em pod specjalny numer telefonu

666 674 086

w treści: imię i nazwisko dziecka oraz daty nieobecności np. Jan Kowalski 17 do 18.09.2019

Powyższy numer został przyporządkowany do naszej placówki, celem:

– zgłaszania nieobecności przedszkolaka/ucznia na zajęciach;

– kontaktu z nauczycielami w dniach pracy (w godzinach od 8.00 do 15.00 – podczas przerw międzylekcyjnych);

– kontaktu z nauczycielami podczas wycieczek szkolnych, wyjazdów na konkursy itp.;

– kontaktu z rodzicem/opiekunem celem przekazania ważnych informacji dot. przedszkolaka/ucznia.

W związku z akcją „Ograniczamy zużycie papiery”, z powyższego numeru nauczyciele i pracownicy będą również przesyłali Państwu informacje dot. różnych przedsięwzięć szkolnych i konkursów.

 

W dalszym ciągu będzie aktywny numer telefonu

stacjonarnego 32 610 02 80.

 

Comments are closed.