Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022

Przewodnicząca – Pani Joanna Gorzel

Zastępca – Pani Edyta Haba

Sekretarz – Pani Justyna Grochla

Skarbnik – Pan Jakub Kościarz

Komisja Rewizyjna: Pani Małgorzata Sikora, Pani Katarzyna Dymarek           oraz Pani Aleksandra Cudok

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021

Przewodnicząca – Pani Justyna Sklorz

Zastępca – Pani Edyta Haba

Sekretarz – Pani Justyna Grochla

Skarbnik – Pan Jakub Kościarz

Komisja Rewizyjna: Pani Grażyna Kocur, Pani Katarzyna Dymarek           oraz Pan Michael Thorpe

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020

Przewodnicząca – Pani Justyna Sklorz

Zastępca – Pani Edyta Haba

Sekretarz – Pani Justyna Grochla

Skarbnik – Pan Jakub Kościarz

Komisja Rewizyjna: Pani Małgorzata Sikora, Pani Grażyna Kocur oraz Pani Renata Godula

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019

Przewodnicząca – Pani Justyna Sklorz

Zastępca – Pani Mariola Nawrot

Sekretarz – Pani Edyta Haba

Skarbnik – Pan Jakub Kościarz

Komisja Rewizyjna: Pani Małgorzata Sikora, Pani Grażyna Kocur oraz Pani Alina Domańska

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018

Przewodnicząca – Pani Grażyna Kocur

Zastępca – Pani Mariola Nawrot

Sekretarz – Pani Edyta Haba

Skarbnik – Pan Jakub Kościarz

Komisja Rewizyjna: Pani Małgorzata Sikora, Pani Agnieszka Szołtysek oraz Pani Karolina Domańska

Kompetencje Rady Rodziców – stan prawny na 1.09.2017 r.

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017

Przewodnicząca – Pani Karolina Domańska

Zastępca – Pani Joanna Gorzel

Sekretarz – Pani Edyta Haba

Skarbnik – Pan Jakub Kościarz

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2015/2016

Przewodnicząca – Pani Joanna Gorzel

Zastępca – Pani Grażyna Kocur

Sekretarz – Pani Edyta Haba

Skarbnik – Pan Jakub Kościarz

Comments are closed.