Egzamin Ósmoklasisty

Komunikaty – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Obraz może zawierać: tekst „Egzamin ósmoklasisty w 2021 Język polski Czas trwania: 120 minut Przeprowadzanyna podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej w tym skróconą listę lektur obowiązkowych. Za rozwiązani zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów, w tym: część czytanie ze zrozumieniem argumentowanie, znajomość rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad posługiwanie się poprawną polszczyzną 25 pkt. (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50% zadań otwartych), część wypracowani 20 pkt. Temat wypracowaniad wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie. wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu. MINISTERSTWO NARODOWEJ www.gov.pl/edukacja f /ministerstwo.edukaci/ @men_gov_pl”

Obraz może zawierać: tekst „스 Egzamin ósmoklasisty w 2021 Matematyka Czas trwania: 100 minut Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii). Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów, w tym: 15 pkt zadania zamknięte, 10 pkt zadania otwarte. Liczba zadań otwartych: w latach 2019-2020 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ wwww.gov.pl/edukacja f /ministerstwo.edukacji/ @men_gov_pl”

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Prezentujemy Państwu wyniki próbnego egzaminu ósmoklasisty, przeprowadzonego w ramach badania poziomu osiągnięć uczniów w szkołach podstawowych, autorstwa Nowej Ery.

Jesteśmy dumni z naszych uczniów;-)
Wyniki kształtują się na wyższym poziomie niż w województwie i w skali kraju. Brawo WY!

Pracujemy dalej, będziemy szlifować zadania, które sprawiły Wam najwięcej trudności.

Szczegółowe wyniki udostępnimy Rodzicom w dniu wywiadówki tj. 21.01.2019 r.

J.angielski - wyniki 2019 J.polski - wyniki 2019

Matematyka - wyniki 2019

Obraz może zawierać: 3 osoby, uśmiechnięci ludzie

Comments are closed.