Zasady korzystania z pływalni w Kędzierzynie-Koźlu

Drodzy Rodzice/Uczniowie!W związku z tym,że uczniowie klas starszych korzystają z zajęć na pływalni w Kędzierzynie-Koźlu, przekazujemy do informacji zasady, które obowiązują na tym obiekcie!

ZASADY KORZYSTANIA z Krytej Pływalni w Kędzierzynie-KoźluCelem wdrażanych wytycznych jest:

I. Zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz klientów MOSiR.

II. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz klientów i innych osób z zewnątrz.

III. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.

IV. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

1. Korzystający zobowiązani są poddać się bezkontaktowemu pomiarowi temperatury ciała przez obsługę przed wejściem do obiektu. Temperatura ciała powyżej 37,5oC jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania z obiektu, gdyż istnieje uzasadnione podejrzenie, że użytkownik jest chory i może zarażać innych.

2. Obowiązuje dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.

3. Obowiązuje przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej.

4. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się 1 osoba lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.

5. Obowiązuje przestrzeganie zasad higieny – staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej.

6. Obowiązuje noszenie osłony ust i nosa typu maseczka, przyłbica przez użytkowników, z wyłączeniem hali basenowej – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w szatni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się należy ponownie założyć osłonę ust i nosa.

7. Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego.8. Obowiązuje zakaz korzystania z pływalni przez osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.

9. Należy ograniczyć pobyt w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.

10. Należy ściśle przestrzegać poleceń ratowników oraz obsługi obiektu.

Comments are closed.