Informacje dot. stołówki

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W CHECHLE

Płatności za obiady oraz herbatę proszę dokonywać wyłącznie na poniższy numer rachunku bankowego

Bank BGZ BNP Paribas

14 2030 0045 1110 0000 0413 2150

w tytule proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który dokonywana jest wpłata

Śniadanie i obiad dla
przedszkolaków
5,00 zł/dzień
Podwieczorek dla przedszkolaków (tylko dla dzieci, które zostają do 15.30) 1,50 zł/dzień UWAGA! Z uwagi na nowe wytyczne sanitarne podwieczorek nie będzie wydawany na wynos!!!
Obiad dla uczniów
klas I-IV
3,00 zł/dzień
Obiad dla uczniów klas
V-VIII (większa porcja)
3,50 zł/dzień
Herbata do śniadania 2,00 zł/miesiąc

W celu utrzymania płynności finansowej prosimy, aby płatności były dokonywane do 10 dnia następnego miesiąca za dany miesiąc obiadowy.

W przypadku braku otrzymania płatności do tego dnia, otrzymacie Państwo informację SMS-em o braku możliwości skorzystania dziecka z posiłków od następnego dnia.

…………………………………………………………….……………………………………………..

Dodatkowo, w przypadku nieobecności przedszkolaka/ucznia w placówce, prosimy o zgłoszenie tego faktu SMS-em pod specjalny numer telefonu 666 674 086

w treści: imię i nazwisko dziecka oraz daty nieobecności np. Jan Kowalski 17 do 18.09.2021

Powyższy numer został przyporządkowany do naszej placówki, celem:

– zgłaszania nieobecności przedszkolaka/ucznia na zajęciach;

– kontaktu z nauczycielami w dniach pracy (w godzinach od 8.00 do 15.00 – podczas przerw międzylekcyjnych);

– kontaktu z nauczycielami podczas wycieczek szkolnych, wyjazdów na konkursy itp.;

– kontaktu z rodzicem/opiekunem celem przekazania ważnych informacji dot. przedszkolaka/ucznia.

W związku z akcją „Ograniczamy zużycie papiery”, z powyższego numeru nauczyciele i pracownicy będą również przesyłali Państwu informacje dot. różnych przedsięwzięć szkolnych i konkursów.

W dalszym ciągu będzie aktywny numer telefonu stacjonarnego 32 610 02 80.

Comments are closed.